Conferința Științifică Internațională — 22-23 noiembrie 2023, București

Conferința științifică internațională are tema: “Afirmarea libertății și a drepturilor omului în contextul crizelor globale – Educație și digitalizare”/ ”Affirming Freedom and Human Rights in the Context of Global Crises – Education and Digitalisation”.

Scopul principal al acestei conferințe este acela de a discuta despre importanța libertății religioase și de conștiință, a educației, a drepturilor omului În contextul crizelor globale, securitatea socială, democrația, educația alături de problematica drepturilor omului și în mod special a libertății religioase și de conștiință au devenit o temă primordială în topul abordărilor științifice.

Conferința își propune să reunească cercetători de top, lideri religioși, cadre universitare din diverse medii culturale, religioase și politice ca și din mediul IT, pentru a împărtăși experiențele și a schimba rezultatele cercetărilor pe aceste subiecte actuale care au impact major asupra societății noastre.
Jurnalul Libertății de Conștiință
Participanții la evenimentul pentru lansarea editiei a XI-a a Jurnalului Libertății de Conștiință în cadrul Conferinței științifice internaționale vor prezenta câte un referat științific, în limba română sau engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, având ca temă “Afirmarea libertății și a drepturilor omului în contextul crizelor globale – Educație și digitalizare”/ ”Affirming Freedom and Human Rights in the Context of Global Crises – Education and Digitalisation”, de minimum 3000 de cuvinte integrate în publicația Jurnalul Libertății de Conștiință. Abstractul și cuvintele cheie vor fi în limba engleză. Referatele științifice primite până la această dată menționată mai sus vor fi publicate în lucrarea ce va fi lansată în cadrul evenimentului din acest an. Referatul științific va fi trimis împreună cu Declarația de originalitate pentru publicarea în “Jurnalul Libertății de Conștiință” (“Journal for Freedom of Conscience”).
Publicarea și lansarea “Jurnalului Libertății de Conștiință” – ediția a XI-a se face în colaborare cu Secretariatul de Stat pentru Culte, Universitatea Politehnică București, International Religious Liberty Association (SUA), Association Internationale pour la Défense de la Liberté Religieuse (Elveția), Institute for Peace Studies in Eastern Christianity (S.U.A.).

Responsabilitatea veracității și justeței articolelor aparține în totalitate fiecărui autor. Tirajul publicatiei este de 1000 exemplare (3 vol.), numărul de pagini estimate este de aprox.2160 pagini, la dimensiunea de 155 x 230 mm, copertă 350 gr., plastifiere mată, interior alb-negru. Menționăm faptul că “Jurnalul Libertății de Conștiință” este indexat în BDI: ERIH PLUS, precum și în alte baze de date internaționale, conform website: jurnal.constiintasilibertate.ro

Scopul publicării este acela de a întruni ideile expuse în cadrul conceptului de respectării şi aplicării drepturilor omului în cadrul lucrărilor Conferinței științifice internaționale “Afirmarea libertății și a drepturilor omului în contextul crizelor globale – Educație și digitalizare”/”Affirming Freedom and Human Rights in the Context of Global Crises – Education and Digitalisation” și publicate in Jurnalul Libertății de Conștiință, pasul următor fiind ca un număr considerabil de exemplare din această lucrare cu valoare științifică și socială să fie diseminate în comunități, în instituții ale administrației publice centrale și locale, instituții de învățământ superior, biblioteci, diaspora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *