Skip to main content

Asociația Conștiință și Libertate continuă pe teritoriul României tradiția și aspirațiile International Religious Liberty Association, cea mai veche organizație de apărare a libertății religioase, înființată în Statele Unite ale Americii în anul 1893.

Asociația Conștiință și Libertate

Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience) conține lucrările Conferinței științifice internaționale “Libertatea religioasă și de conștiință în mentalitatea publică”, Palatul Parlamentului, București.

Jurnalul Libertății de Conștiință

Diversitatea religioasă a timpului cere o abordare diferită, bazată pe concepte ca respect, dialog, egalitate, drepturile omului, și nu de puține ori, pe uzanța unei maniere diplomatice.

Evenimente științifice și diplomatice

Conferința științifică internațională este iniţiată de către Asociaţia Conştiinţă şi Libertate în colaborare cu Parlamentul României - Comisia Juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților. 

„Ideea unității naționale, libertatea de conștiință și principiile societății democratice"

Lucrările conferinței dezvoltă importanța unității naționale, a libertății religioase și de conștiință în societatea contemporană, punând accent pe contextul actual al drepturilor omului într-o societate democratică. Într-o lume lipsită din ce în ce mai mult de sens și direcție, în care terorismul și dezastrele fac parte din realitatea curentă, securitatea socială, democrația, alături de problematica drepturilor omului și în mod special a libertății religioase și de conștiință, au devenit o temă primordială în topul abordărilor științifice.

Comunitățile religioase trebuie să fie promotorii de vârf a valorilor moral-spirituale în spațiul public. Aceste valori sunt deter­minante pentru păstrarea și apărarea unor instituții și concepte funda­mentale precum: națiunea, familia, dreptul la educație, libertatea de exprimare, libertatea religioasă și de conștiință. Mentalitatea publică poate fi influențată prin folosirea de către comunitățile de credință a instrumentelor și pârghiilor legale, sociale, de educație și dezvoltare moral-spirituală. Crearea unui dialog permanent cu factorii decizionali, precum și comunicarea cu publicul larg prin proiecte bine articulate în acest sens pot aduce un plus de valoa­re dezbaterii subiectelor de interes vital pentru societatea în care trăim.

PROGRAM - Miercuri, 14 noiembrie 2018

Timp Descriere Locație
13:00 - 17:00 Primire și cazare oaspeți. Înregistrare participanți.  
18:00 - 21:00 Recepție oferită în onoarea participanților Clubul Diplomaților

PROGRAM - Joi, 15 noiembrie 2018

Timp Descriere Locație
8:30 - 9:30 Înregistrare participanți Palatul Parlamentului
9:30 - 10:00 Refreshment  
10:00 - 11:30 Plen - Deschiderea conferinței  
11:30 - 11:45 Pauză  
11:45 - 13:15 Plen - Cuvânt Academicieni, Rectori, Profesori  
13:30 - 14:30 Prânz  
14:30 - 16:00 Plen - Cuvânt Clerici, Reprezentanți ONG-uri  
16:00 - 16:30 Concluzii