Skip to main content

Prezentare și Obiective

Principala activitate a Asociației Conștiință și Libertate este promovarea valorilor libertății religioase în toate formele sale de manifestare. Această abordare pozitivă, educativă, reușește de cele mai multe ori să creeze, acolo unde este utilizată, o cultură generală solidă în ceea ce privește respectarea libertății religioase atât la nivelul populației, cât și la nivelul autorităților publice sau legislative.

Să promoveze demnitatea umană pentru ca orice individ să poată avea o viaţă completă, să poată avea acces la orice domeniu de activitate şi să se bucure de dezvoltarea armonioasă a întregii sale fiinţe. 

Să militeze pentru apărarea, păstrarea şi răspândirea principiului toleranţei, al libertăţii religioase şi de conştiinţă şi pentru ca fiecare persoană să se bucure, fără restricţie, de acest drept inalienabil al fiinţei umane. 

Să apere dreptul persoanei de a crede sau de a nu crede, de a adopta un crez religios, precum şi dreptul de a-şi schimba convingerile religioase. 

Să apere dreptul persoanei de a-şi manifesta religia în mod individual şi colectiv, în public sau particular, prin exerciţii cultice, învăţătura, practicarea şi îndeplinirea ritualurilor cerute de religia sa. 

Să lupte împotriva discriminării motivate religios în viaţa socială. 

Să contribuie la crearea unui climat de bună înţelegere şi respect reciproc între oameni de diferite credinţe şi convingeri religioase şi de consolidare a libertăţii şi demnităţii în lume. 

Să promoveze acţiuni specifice de mediere pentru prevenirea şi soluţionarea conflictelor ce apar la nivelurile societăţii, având ca scop apărarea şi respectarea drepturilor omului, pentru înlăturarea unor acţiuni şi fapte de intoleranţă şi discriminare. 

Să se implice în activitatea de susţinere şi promovare a proiectelor de acte normative care sunt bazate pe valori morale creştine, respect faţă de fiinţa umană, drepturile şi libertăţile persoanei şi sprijinirea celor care urmăresc asigurarea şi menţinerea în societatea românească a unui climat de respect reciproc, acceptare, toleranţă şi egalitate între oameni. 

Să organizeze conferinţe, simpozioane, întâlniri, seminare, colocvii, dispoziţii, studii ştiinţifice pe teme ce urmăresc atingerea scopului asociaţiei. 

Să încheie parteneriate cu alte organizaţii, instituţii şi alte persoane juridice din ţară şi străinătate, în acord cu obiectivele asociaţiei. 

Să acorde titluri onorifice persoanelor care se remarcă în promovarea principiilor creştine, în apărarea şi respectarea omului. 

Să realizeze și să publice cărţi, broşuri, reviste, pliante şi alte materiale educative, precum și să susțină producțiile mass-media din domeniu.